ከመስመሩ በላይና በታች

  በኑሮ ላይ የተሰመረ ሃሳባዊ መስመር አለ። ጥቂቶች ከመስመሩ በላይ ሲኖሩ ብዙሃኑ ግን ከመስመሩ በታችን ይኖራሉ። ይህ መስመር የአስተሳሰብ መስመር […]